Lillian Buen Halvorsen
«Vi har alle en vei å gå»…
DU fortjener det beste på DIN vei.
Virksomme, behagelige og helt nye behandlingsformer
Jeg er Raw helhetsterapeut fra Hjerteakademiet i Trondheim, og en av få som blant annet praktiserer de nye metodene EFT Power og Raw healing. Dette er helt «ufarlige» behandlinger.
Da jeg var student ved Hjerteakademiet, prøvde alle studentene selv disse metodene. Jeg opplevde dette positivt og vil at DU skal få oppleve det samme.
Jeg har lang erfaring innenfor offentlig helsesektor og skole med bakgrunn som vernepleier.
Jeg holder til i nærheten av Trondheim, og kan komme hjem til deg, dersom det er ønskelig. Jeg kan også behandle på Skype.
Som terapeut stiller jeg strenge etiske krav til jobben min. Taushetsplikt er en selvfølge.
Jeg fremstiller ingen påstander, løfter og garantier. Jeg stiller hverken diagnoser eller behandler spesifikke lidelser eller problemer. Du er selv ansvarlig for din egen medisinske behandling og pleie. Dersom du er bekymret for din egen helse, anbefaler jeg at du tar kontakt med din fastlege.
Hva gjør en RAW helhetsterapeut?
Nedenfor finner du de forskjellige behandlingene jeg utfører som RAW helhetsterapeut:
Healing
Healing bærer i seg lys, kjærlighet og informasjon. 
Ved Healing arbeider jeg med ditt « energifelt» og forsøker å fjerne blokkeringer ved overføring av livsenergi fra Universet. Vi lever ofte uten kontakt med oss selv, og da er det vanskelig å oppleve indre fred og ro. 
Hvis en ubalanse i kroppen forblir uløst over lengre tid, kan det utvikle seg til blokkeringer i kroppens energibaner. Disse blokkeringene kan komme av negative tanker, uløste konflikter eller følelser. Det kan hindre kroppens livsenergi i å strømme fritt. Og du får healing helt på cellenivå hvor alle celler blir aktivisert. Det er energi fra Universet og jordas indre som skaper den perfekte balanse. 
I hverdagen er vi preget av psykisk og fysisk stress. Det påvirker oss på mange måter. Healing gir kropp og sinn en meget god dybdeavspenning, når stress og spenning løsner, så en naturlig balanse vender tilbake. Jeg trenger ikke å vite hva som «feiler» deg. Du får en healing som er best for DEG. 
Alt du trenger å gjøre under healingen er å slappe av så godt du kan. Healing er en prosess. Hvor lang tid denne prosessen tar fra du ser resultater er veldig individuelt. Noen ganger løsner det med en gang, andre ganger kan det ubevisst starte en prosess uten at du legger merke til resultater før en stund etter. De fleste merker at det skjer en behagelig reaksjon under behandling.
RAW Healing
RAW Healing bærer i seg lys og informasjon. Det betyr at under behandlingen kan det komme informasjon til deg (direkte eller via terapeuten). Du får den healingen som er riktig for akkurat deg. Klienter som har fått denne healingen sier at det er noe nytt og mektig som skjer med dem.
EFT
For over 5000 år siden ble kjernen i EFT oppdaget og kartlagt, nemlig de umerkelige energiene som flytter gjennom hele kroppen. Disse energiene er også kjernen i akupunktur. Kroppene våre har en grunnleggende elektrisk natur. Elektriske beskjeder sendes konstant rundt i kroppen for å informere den om hva som foregår. Uten denne energiflyten ville du ikke kunne se, høre, føle, smake eller lukte noe.
EFT er basert på oppdagelsen av at ubalanse i kroppens energisystem har dyptgående effekt på den personlige psykologien. Ved å banke på spesifikke steder på kroppen kan ubalansen rettes opp og fører ofte til raske lindringer. Metoden besto i å banke med fingertuppene på endepunktene til kroppens energimeridianer.

EFT kan brukes på mye, blant annet:

 • Frykt relatert til prestasjoner som å snakke i forsamlingen, konsentrasjon etc.
 • Fobier som frykt for høyder, fly, lukkede rom, kjøring, edderkopper, tannlegeskrekk, sprøyteskrekk
 • Traumatiske hendelser
 • Depresjon, sinne, negative tankemønstre
 • Stresskontroll
 • Smerte
 • Og mye annet
EFT POWER
Dette er videreutviklingen av EFT
Når vi bringer frem barnet i oss, så kommer det opp andre følelser enn de følelsene vi har i dag. Når vi er blitt voksen, så tenker vi ofte veldig logisk på ting. Når vi er barn, så spiller følelsene en større del av oss. I EFT Power, så tar vi kontakt med de opprinnelige følelsene våre, og behandler deretter. EFT Power er lett å bruke, og er en «skånsom» behandlingsmetode.

Dette kan du oppnå ved å bruke EFT Power

 • Finner raskt kjerneproblemer/årsaker, og relaterte traumer og tro
 • Finner traumer som ofte er utenfor klientens bevissthet og hukommelse
 • Hjelper klienten å endre syn, og fremmer kognitive endringer
 • Avdekker psykologisk reversering, sekundære gevinster
 • Fyller tomrom, og skaper positiv tro
 • Virker på klienter som dissosierer seg
 • Fremmer tilgivelse og læring fra tidligere hendelser
 • Sender beskjed til kroppen/cellene/DNA om at traume er over
 • Gir klienten ressurser og omskriver fortiden
 • Bruker nataurlig loven om tiltrekning på en kraftfull måte
Coaching
Coaching er trening eller utvikling der en person som kalles en «coach» støtter en elev/pasient i å oppnå et bestemt personlig eller faglig mål. Coaching kan bety et uformelt forhold mellom to personer, hvorav har en mer erfaring og kompetanse enn den andre, og gir råd og veiledning som de sistnevnte lærer; men coaching avviker fra veiledning i å fokusere på kompetansedetaljer, i motsetning til generelle utvikling. Hovedoppgaven til en coach er å få pasienten til å komme med egne svar (ut fra egne verdier, preferanser og perspektiver), bassert på åpne spørsmål som gjerne har en bakenforeliggende struktur. Dette er for å få pasienten til det målet som ønskes, og finne den raskeste og beste måten å nå målet på.
Kostholdsveiledning
Grunnlaget for god mental helse har bakgrunn i hva vi har opplevd i livet vårt gjennom hendelser, erfaringer og tanker. Mange glemmer at kosthold har en vesentlig plass for hvordan vi klarer å forvalte våre tanker og for hvordan vi har det. Gjennom å veilede kundene våre til å forbedre kostholdet sitt, så vil de oppnå større og raskere resultater enn om vi ikke tar med kosthold i terapitimene.
Hypnoseterapi
Hypnoterapi kan brukes for nesten alt slik som Røykeslutt, Vektreduksjon, Søvnproblemer, Selvtillit, Angst, Fobier, Personlig utvikling m.m I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn. Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger.
Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt. Vanligvis opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til sanntid (nå), vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på glemte erfaringer og dyptliggende instinkter.
Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt (du ønsker å slutte å røyke, men får det ikke til). Jo mer vi klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker jo større er sjansene for å oppnå det vi ønsker
Når disse to sinnene er i «kontakt» vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik at vi kan få fordelaktige endringer til å skje, og fra det ubevisste til det bevisste, slik at vi lettere kan erindre ting som er relevant for vår sinnstilstand, eller finne en måte å løse konflikter som har dukket opp.
Det er selvsagt ikke mulig å føle hypnose, fordi begge våre sinnstilstander gjør det de vanligvis gjør. Under hypnose gjør de imidlertid det samme til samme tid. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet. Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til endringer, enten det dreier seg om spisevaner, røykeslutt eller andre områder.
Reiki Healing
Reiki er en gammel tradisjon med opprinnelse fra Japan, gjenfunnet i gamle buddhistiske skrifter av Dr. Mikao Usui på begynnelsen av 1920-tallet. Derav betegnelsen Usui Reiki, som brukes rundt om i verden i dag. Selve navnet Reiki blir direkte oversatt universell livsenergi, av Rei som betyr universell og Ki som betyr livsenergi.
Prosessen med å sende Reikienergien under en healing, er at healeren mottar energi inn gjennom det åpnede healingpunktet på toppen av hodet, også kalt kronechakra. På denne måten får man tilgang til å kanalisere Reikienergien gjennom seg. Så når man da skal aktivere Reiki på egen hånd og gi healing til noen eller noe, er det vanlig å motta energien først gjennom toppen av hodet og la den passere gjennom skuldrene og armene, så ut av det som kalles håndflatechakraene.
Chakra kommer fra buddhistisk lære, og kan forklares som energihjul eller energipunkter, som beveger seg i sin egen takt inni kroppen vår. Det finnes 7 større hovedchakra som befinner seg inni oss, på midten av kroppen, og 21 mindre chakra er som er plassert andre steder rundt omkring. Disse punktene har en vesentlig plass i østens meridiansystem i forbindelse med blant annet akupunktur og akupressur. Deretter mottar healinglkienten Reikienergien inn i kroppen, gjennom direkte eller indirekte plassering av Reikihealerens hender på ulike steder.
Kontaktinformasjon
41291362
Kontaktskjema